Grupmosha 1 - 3 vjeç

Fëmijët e moshës 1 deri në 3 vjeç në Kids Academy Junior zhvillojnë gradualisht lëvizjet e pavarura e të sigurta, komunikimin si dhe formimin emocional të tyre, në harmoni me fëmijët e tjerë bashkëmoshatarë dhe duke u bazuar në çasjen Montessori.

tre djem te moshes 5-6 vjec duke fryre luleradhiqe

Grupmosha 3 - 5 vjeç

Fëmijët e grupmoshës 3 deri 5 vjeç zhvillojnë koncentrimin, koordinimin e lëvizjeve, shqisat, kujdesin për veten dhe mjedisin, koncepte bazike në Matematikë, Gjuhë, Shkencë, e Muzikë, dhe pavarësimin gradual dhe të shëndetshëm.

Grupi parafillor

Fëmijët e grupit parafillor zhvillojnë shkathtësi më të avancuara në kujdes për veten dhe mjedisin. Mësojnë të praktikojnë zhvillimin e shëndetshëm të trupit. Mësojnë për natyrën dhe fenomenet e saj. Krijojnë dhe mësojnë për art, muzikë e kulturë.