Kids Academy

Hapësira e dedikuar për edukim e lojë, për fëmijët e grupmoshës 3 - 6 vjeç.

Kids Academy Junior

Ambienti i përshtatshëm për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve 1 - 3 vjeç.

Kids Academy

(Mosha 3 - 6)

Objekti i parë i Kids Academy, i ndërtuar në 2012, veçanërisht për shërbime të kujdesit dhe edukimit të fëmijëve. E strukturuar me klasa për qëndrim ditor dhe dhomë për teatër, kjo hapësirë është në funksion të fëmijëve të grupmoshës 3 deri 6 vjeç.

Kids Academy Junior

(Mosha 1 - 3)

Objekti i Kids Academy Junior është në shërbim të fëmijëve të grupmoshës 1 deri 3 vjeç, qysh nga viti 2015. Në Junior, fëmijët gjejnë hapësirë të bollshme për eksplorim e lojë, dhe pajisje argëtuese dhe të përshtatshme për zhvillim të shëndetshëm.